Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Bredband och it

Vi vill att alla ska kunna ta del av snabbt och säkert bredband och IT-tjänster i vår kommun. Det är en förutsättning för företagande och en levande landsbygd.

Vi försöker vi skapa oss en bättre bild av hur möjligheten att få fiber ser ut runtom i vår kommun. Det är inte vi, Gnosjö kommun, som bygger ut fibernätet.

Just nu försöker vi skapa klarhet i hur utbyggnaden ser ut i kantzoner av kommunens tätorter. Det vill säga fastigheter, som ligger i utkanten eller i närheten av tätorter i kommunen. Detta gäller även de fastigheter som ingått avtal men efter två år fortfarande saknar fiber.

Målsättningen är att alla, som bor och verkar här ska uppleva att modern informationsteknik finns tillgänglig. Det är bra att tala er samman med grannar för att möjliggöra utbyggnaden på er gata eller i ert område, det krävs ofta att flera hushåll är intresserade för att utbyggnad.

Om du önskar ett fiberbredband till ditt hushåll, fritidsboende eller verksamhet så kan du undersöka förutsättningarna för bredband för ditt företag eller boende eller göra en intresseanmälan/beställa bredband direkt från nätägarna i kommunen, Global Connect och Telia.

Länk till Telia Anslutning

Länk till GlobalConnects självbetjäningsportal

Verksamheter rekommenderas kontakta kundtjänst hos nätägare för ytterligare information om förutsättningar, då dessa i vissa fall skiljer sig åt från hushåll.

Du kan också göra en intresseanmälan direkt till oss. Vi för löpande dialog med nätägarna, din intresseanmälan används för att visa på områden där underlag för utbyggnad finns. Klicka på "knappen" nedan så kommer du till ett formulär.

Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnaden i kommunen sker med marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av de stöd som finns att söka från bland annat post och telestyrelsen, PTS.

Det finns många sätt att starta ett projekt för att bygga bredbandsnät. Det kan starta som ett lokalt initiativ där ni som boende inom ett visst område bildar en förening, till exempel ett byalag, som sedan söker stöd och bygger ut ett fibernät.

Det kan också vara ett företag eller fiberaktör som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

I nuläget är det två aktörer som är aktiva inom kommunen. Om du önskar fiber och bor på landsbygden kan du kontakta någon av dem.

För mer information om stöd för bredbandsutbyggnad:

Varför bredband via fiber?

Fiber är bredbandsuppkoppling med betydligt högre kapacitet än kopparnätet/ADSL-bredband och är den idag mest framtidssäkra informationstekniken. Kopparnätet i Gnosjö kommun kommer att stängas ner under 2024.

Utvecklingen av 5G-nätet är ett viktigt komplement till fiber. Men det är inte en ersättning, då kapaciteten och hastigheten påverkas av avståndet till masten och att den delas med alla användare.

Tillgång till robust och snabb internetuppkoppling är ofta en förutsättning för att bo och verka på landsbygden. Det är viktigt både för näringsverksamhet och för att boende ska ha tillgång till ett gott serviceutbud.

Vi arbetar hem­ifrån, utbildar oss, kommunicerar, ser på film och tv, lyss­nar på musik, umgås via sociala nätverk och lär oss nya saker via nätet. Utbudet via nätet kommer framöver att öka ytterli­gare, med tjänst­er som ställer krav på bra upp­koppling.

Många möjligheter med fiber

Vårdtjänster, distansutbildning, fjärr­styr­ning, energi­övervakning, larm med mera, blir möjliga av en snabb och stabil inter­net­upp­koppling via fiber. Med fiber skapar man förut­sätt­ning­ar för att kunna ta del av detta utbud hemma.

För äldre personer kan man till exempel erbjuda tjänster inom bland annat hem­tjänst och sjukvård. De yngre kan ta del av skolundervisning på distans i ämnen med få elever. Fiber ger också möjlighet till att ta del av högre utbildning på distans och där med vidareutbildning för fler. Det kan ge fler en bättre positionering på arbetsmarknaden.

Verksamheter får då lättare att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kan vidareutbilda den arbetskraft man har på ett enklare sätt.

Lika viktigt som väg, vatten och el

Generellt så ökar attraktionsvärdet markant på en fastighet när den ansluts till fiber­nät. I vissa fall blir kanske en fastighet först säljbar i och med att tillgång till stabil och snabb internetuppkoppling finns framdragen. Även om man själv inte är intresserad av en snabb internetuppkoppling, så kan det vara klokt att installera fiber, eftersom det snart är lika viktigt som annan infrastruktur såsom väg, vatten och el.

Har du inget behov av fiber i dagsläget kan du i alla fall dra in fiber i huset, och vänta med att teck­na abonnemang för olika tjänster, tills du känner att behovet finns. Det är be­tydligt dyrare att beställa en fiberanslut­ning i efterhand, jämfört med att beställa fiber då kampanjen pågår i områ­det.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan