Gnosjö kommun logotype

Röjning och gallring

Under april sker röjning och gallring av skog och sly i anslutning till angivna områden nedan.

  • Stickgatan och Åsenhögavägen
  • Anderstorpsvägen mellan vägen och Gärssjön
  • Tomtestigen mellan bostäderna och den nu nedhuggna skogen
  • En remsa öster om och mellan Ringvägen och Hallanäsvägen

Under pågående arbete ber vi allmänheten att inte gå nära maskiner eller området i stort. Framkomligheten på gator och vägar ska inte påverkas nämnvärt.

Se gärna kartbilder för mer information.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan