Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Värmepump

Vill du installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla, måste du först anmäla det skriftligt till oss.

Blankett

Blanketten "Ansökan och anmälan om installation av värmepump". Pdf, 364.6 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälningsplikt av miljöskäl

Värmepumpar med en effekt av maximalt 100 kilowatt som utnyttjar mark, berg eller jord, grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga. Din anmälan ska helst komma in till kommunen sex veckor innan du ska börja använda värmepumpen. De flesta anmälningar går snabbt att handlägga.

Värmepumpar med en effekt mellan 100 kilowatt och 10 megawatt, av den här typen räknas som C-verksamhet enligt 21 § förordningen, om miljöfarlig verksamhet. Det är därför de är anmälningspliktiga. Vid utebliven anmälan riskerar du att få betala dagsböter.

Över 10 megawatt kräver tillstånd

Värmepumpar med en effekt av mer än 10 megawatt, som utnyttjar mark, grundvatten, ytvatten eller avloppsvatten, som värmekälla räknas som B-verksamhet. Enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och är de därför tillståndspliktiga.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan