Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tof@gnosjo.se

Energiplan

Alla kommuner ska ha en uppdaterad plan för energianvändning inom sitt geografiska område.

Vår plan innehåller en nulägesbeskrivning och en beskrivning över hur kommunen tänker arbeta med energifrågor ur olika perspektiv, till exempel elförsörjningssäkerhet och miljösynpunkter.

Målet är att samhället ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Vår energiplan antogs av kommunfullmäktige 2017. Om du vill ta del av planen kontaktar du samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan