1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Energi- och klimatrådgivare
Jan-Ove Rickardsson
0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och objektiv. Hushåll, små och medelstora företag och organisationer kan få råd för att minska sin energiförbrukning.

Vår energi- och klimatrådgivare hjälper dig att se över möjliga åtgärder som sparar energi och är bättre för klimatet. Rådgivning sker via telefon eller genom ett bokat möte hos oss eller i den fastighet det gäller.

Syftet med rådgivning

Syftet med rådgivningen är att hjälpa allmänheten med råd i klimat- och energifrågor, till exempel hur du sänker energiförbrukningen, minskar på elanvändningen och hur du fasar ut användningen av icke förnyelsebara energikällor.

Riktlinjer för energirådgivning

Rådgivningen ska vara opartisk. Det innebär att den ska innehålla information om olika lösningar och system, och ange både för- och nackdelar. Miljönyttan och den minskade belastningen på klimatet ska kunna beskrivas och visa företags- och privatekonomiska konsekvenser.

På Energimyndighetens webbplats kan du ta del av guider och information om energieffektivisering, solceller och mycket annat.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan