Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

E.on Elnät Sverige AB
040-25 50 00

Företagskunder
eon.se/foeretag

Privata kunder
eon.se

Besöksadress
Nennesmovägen 3, Anderstorp

Elnät

Elnätföretaget E.on Elnät Sverige AB ansvarar för leveransen av elkraft till industrier och hushåll i kommunen.

Vår kommun tillhör nätområde Småland Södra SMS, som tillhör elområde 4.

Har du frågor om elleveranser och installationer, eller vill anmäla fel på leveransen, kontakta ditt elnätföretag, E.on.

Sveriges elanvändning förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2045. Det finns dessutom ett behov att förstärka befintliga elnät och bygga helt nya ledningar. Enligt energibranschen kommer det att krävas investeringar i elnäten på 500 miljarder kronor fram till 2045 för att nå målet om fossilfrihet.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan