Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Villor och flerfamiljshus

När du ska bygga ett nytt hus behöver du i de flesta fall bygglov. Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanelagt område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Blankett

Ansökan om bygglov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen reglerar vad du får bygga för typ av hus.

Detaljplanen kan reglera

 • Hur stort hus du får bygga på din tomt.
 • Hur högt ditt hus får vara.
 • Minsta eller största tillåtna taklutning.
 • Var på tomten du får bygga. Du får till exempel inte bygga för nära tomtgränsen.

Ibland finns det särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

Att tänka på när du söker bygglov

Kontrollera att allt finns med innan du lämnar in din bygglovsansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov. All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla, oavsett om du har nedsatt rörelseförmåga eller inte.

Du behöver ha en certifierad kontrollansvarig. Tänk på att ange vem som är kontrollansvarig på din ansökan.

När du kontaktar oss är det bra att veta vilken fastighetsbeteckning din fastighet har.

Handlingar du behöver

 • Blankett för att söka lov eller göra anmälan
 • Nybyggnadskarta
 • Situationskarta
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Riskbedömning och kontrollplan

Energideklaration

Energideklarationen ska ge dig information om byggnadens energianvändning. Deklarationen är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad, men också för dig som ska bygga helt nytt. Den ska vara gjord av en oberoende expert på uppdrag av ägaren. Deklarationen är giltig i tio år.

I Sverige är det ett lagkrav på energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är tillsynsmyndighet. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns. Det är också Boverket som är tillsynsmyndighet för energideklaration.

Energideklarationens innehåll

 • Den uppvärmda arean i huset.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Det är ägaren som anlitar en energiexpert för att göra en energideklaration.

Energideklaration ska göras

 • innan försäljning
 • vid uthyrning

Nya byggnader ska energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan