Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Riva, rivningslov

Det behövs rivningslov för att få riva byggnader, i huvudsak inom detaljplanelagt område. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Blankett

Ansökan om rivningslov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Område inom detaljplan

Om du ska riva en byggnad, eller delar av den krävs rivningslov. Rivningslovet krävs oavsett om det gäller en huvudbyggnad eller en komplementbyggnad. I din skriftliga rivningslovsansökan ska det finnas en kontrollansvarig och en kontrollplan bifogad. Till ansökan ska du bifoga en beskrivning av projektets art och omfattning.

Tänk på att du inte får påbörja rivningen innan du har fått ett startbesked.

Område utanför detaljplan

Om du ska riva en huvudbyggnad eller delar av den utanför detaljplanelagt område behöver du göra en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte för komplementbyggnader och ekonomibyggnader, utanför detaljplanelagt område, som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande.

Anmälan behövs inte heller för byggnader för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Anmälan gör du skriftligen. Den lämnas in tillsammans med kontrollplan och kontrollansvarig till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid rivningslov krävs i regel en inventering av miljöfarligt avfall. Den inventeringen ska läggas med i din ansökan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan