Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Ovårdade tomter

Du är skyldig att hålla din tomt i vårdat skick. Om din tomt är ovårdad kan den vara en störning för omgivningen.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Du kan också behöva ansa dina häckar och träd. Har du avfall eller föremål, som kan läcka ut miljöfarliga ämnen, så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Anmälan och frågor

Om du anser att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, så kan du vända dig till kommunens bygglovshandläggare.

Ring om du vill vara anonym

Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Du kan välja att vara anonym när du ringer in till oss.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan