Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Mur och plank

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov för plank, mur, staket eller spaljé.

Blankett

Ansökan om bygglov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Riktlinjer för bygglovsplikt

Du får normalt sätta upp ett vanligt staket utan bygglov. Däremot behövs det oftast bygglov för ett plank eller en mur.

Ett plank kan definieras som inhägnad och är som regel högre än ett normalt staket. Materialvalet avgör inte definitionen på ett staket, ett plank eller en mur. Istället är det utseendet och konstruktionen som är mest avgörande.

Bygglovsplikt råder för en mur, oavsett om den är fristående, eller om den har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. 

Det här gäller

  • Ska placeringen av den bygglovspliktiga muren eller planket hamna närmare 4,5 meter från grannfastigheten behövs ett medgivande från alla berörda grannar. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om du får bygga så nära en tomtgräns.
  • Plank som är upp till 1,1 meter höga är inte bygglovspliktiga.
  • Plank som är mer än 1,1 meter höga och har en genomsiktlighet mindre än 50 procent är bygglovspliktiga.
  • Plank eller spaljé, som är mer än 1,1 meter höga och har en genomsiktlighet på 50 procent eller mer är inte bygglovspliktiga.
  • Mur, som är upp till 0,5 meter hög är bygglovsbefriad.
  • Mur som är högre än 0,5 meter är bygglovspliktig.
  • I korsningar och utfarter ska hänsyn tas till sikttriangeln. Exempelvis staket, soptunnor, häckar och liknande får max ha en höjd på 0,8 meter för att inte skymma sikten när du till exempel ska backa ut från din tomt.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan