Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Marklov

Det kan behövas marklov om du ändra markens höjdläge eller om du vill fälla eller plantera träd.

Blankett

Ansökan om marklov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Marklov behövs om du ska göra schaktning eller fyllning på din tomt så att markens höjdläge ändras väsentligt. Det gäller inom detaljplanelagt område eller mark på allmän plats.

Om du vill fälla eller plantera träd inom område med detaljplan kan du också behöva marklov.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan