Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Bryggor och strandskyddsdispens

Här hittar du de regler som gäller när du ska bygga en brygga. Är området strandskyddat krävs dispens.

Blankett

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 311.1 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov för bryggor

Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Vid en större anordning, till exempel en hamn för fritidsbåtar, krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. Enligt rättspraxis bedöms en brygga med mer än tio båtplatser vara bygglovspliktig. Men även mindre bryggor kan kräva bygglov om de medför en stor påverkan på omgivningen eller på allmänna intressen.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens krävs för att få anlägga eller ändra en brygga inom strandskyddat område. Men det krävs inte om bryggan ligger inom detaljplanelagt område, där strandskyddet är upphävt. Strandskyddsdispens kan du bara få om särskilda skäl föreligger och om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. De särskilda skälen finns angivna i miljöbalken.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan