Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Brunn, damm och pool

Här hittar du vad som gäller vid byggnation av brunn, damm och bassäng eller pool. Det finns krav att ha skydd som minskar risken för olyckor.

Blankett

Ansökan om bygglov och marklov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skydd mot drunkning

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Brunn

För brunnar gäller att lock och galler ska ha betryggande hållfasthet. Utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör ha ett lås eller annan typ av konstruktion, som gör att det inte kan öppnas av barn.

Damm

För att minska risken för barnolycksfall för dammar ska de ha flacka stränder och vara omgärdade med ett minst 0, 9 meter högt barnsäkert staket. Att använda nät i dammens djupaste del är förknippat med olycksrisk, därför rekommenderas inte detta.

Bassäng och pool

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov, men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov. Exempel på vad som kan kräva bygglov är pooltak, högt plank eller räcke runt poolen. Om poolen är ovanför marken eller om marknivån ändras genom schaktning eller fyllning kan du behöver söka marklov.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen eller bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan