Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Attefallshus och friggebod

Komplementbostadshus får byggas på högst 30 kvadratmeter och en anmälan krävs. En friggebod kräver varken bygglov eller anmälan.

Attefallshus

Det krävs bygglov för nybyggnad, men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus om alla krav som gäller för attefallshus är uppfyllda. I de flesta fall krävs det där emot en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Kriterier som ska vara uppfyllda

För att en byggnad ska vara ett attefallshus krävs att:

 • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • det kommer vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • det är högst 30 kvadratmeter.
 • taknockshöjden är högst 4 meter.
 • byggnaden är fristående.
 • det placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.
 • det placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • det placeras minst 30 meter från järnväg.
 • det inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Friggebod

Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad, men en friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod, om att alla krav som gäller för friggebodar är uppfyllda. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga, eller bygga till en friggebod.

Kriterier som ska vara uppfyllda

För att en byggnad ska vara en friggebod krävs att:

  • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • den ska vara en komplementbyggnad.
  • den är högst 15 kvadratmeter.
  • taknockshöjden är högst 3 meter.
  • den är fristående.
  • den placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • den placeras minst 4,5 meter från gräns.
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  Kontaktuppgifter för denna undersida

  Sidans innehåll senast uppdaterat:

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
  Annat innehåll du kanske är intresserad av

  Hitta på sidan