Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultursekreterare
Carl Storck
0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se

Musikstipendium

Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning är ett stipendium som delats ut sedan 2007, för att uppmuntra till utbildning och utveckling inom musik.

Musikstipendiet riktar sig både till enskilda personer och grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet.

Beloppet som delas ut är 10 000 kr. Det kan delas ut till samma person eller grupper vid flera tillfällen. Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om vem eller vilka som ska tilldelas stipendiet. Nästa gång

Nominera eller ansök

Ansökningarna behandlas numera vartannat år, när det är udda årtal. Senaste ansökningsdag är 31 mars 2025.

Fyll i formuläret nedan för att nominera eller ansöka om stipendiet.


Fyll i namnet på person/grupp/förening du vill föreslå.

Om förslaget gäller en grupp/förening, ange kontaktperson.
Stipendiatens/kontaktpersonens kontaktuppgifter
Stipendiatens/kontaktpersonens kontaktuppgifter


Dina kontaktuppgifter
Nedan fyller du i kontaktuppgifter till dig som lämnat förslaget.Här kan du bifoga bild, cv eller annat material som du vill skicka med i din ansökan


Tidigare mottagare av musikstipendiet

Stipendiet delas numera ut vartannat år. Men vissa år har stipendiet uteblivit.

  • 2023 Anders Bergman och Caroline Borg
  • 2021 Johannes Forsberg
  • 2019 Arnold Stetter och Samuel Knutsson
  • 2015 Gnosjö Gospel genom ledare Joakim Adriansson
  • 2013 Åsenhöga Youth Brass Band
  • 2011 Brasslek och Gnosjö minibrass genom ledare Hanna Törefors
  • 2009 Linus Hultegård
  • 2008 Therese Hämälainen och Sebastian Melin
  • 2007 Johan och Oscar Knutsson
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan