Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultursekreterare
Carl Storck
0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se

Bidrag till studieförbund

Varje år delar vi ut bidrag till studieförbund som är verksamma i vår kommun.

Bidragens syfte

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildning- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Tillfälligt avsteg från riktlinjerna

Kultur- och utbildningsutskottet beslutade den 24 februari 2021 att göra ett tillfälligt avsteg från riktlinjerna gällande årsbidrag till studieförbunden. Utskottet har valt att hoppa över 2020 års aktiviteter vid uträkning av årsbidragen. Detta på grund av det svåra läget med anledning av Covid-19.

Så här fungerar det

 • 2023 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2018, 2019, 2021
 • 2024 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2019, 2021, 2022

Studieförbundet ska skicka in sin ansökan om bidrag till kultur- och utbildningsförvaltningen för innevarande år. Samtidigt ska slutredovisning för avslutat verksamhetsår lämnas in.

Vi önskar få in alla handlingar digitalt. Ansökan ska vara inkommen senast 31/3.

Bidragsansökan ska innehålla

 • ifylld ansökningsblankett om bidrag
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse
 • tillhörande revisionsberättelse
 • verksamhetsstatistik

Formulär för att ansöka om bidrag


Kontaktuppgifter till studieförbundet
Kontaktuppgifter till studieförbundet

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren * (obligatorisk)
(Du som fyller i formuläret)
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren
Välj vilken typ av giro studieförbundet använder * (obligatorisk)
Välj vilken typ av giro studieförbundet använderObligatoriska dokument
För att kommunen ska hantera er ansökan behöver ni som studieförbund bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, tillhörande revisionsberättelse samt verksamhetsstatistik. Använd fälten nedan för att bifoga efterfrågade handlingar. Du kan antingen bifoga ett (1) dokument som innehåller alla efterfrågade uppgifter, eller skicka in dokumenten separat.
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den. * (obligatorisk)
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan