Gnosjö kommun logotype

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Vid hot om akut fara kan vi gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten", även kallat VMA. Det är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, eller vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner.

VMA i radio, tv och via sms

Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och tv. Vid vissa tillfällen kompletteras varningen med en utomhussignal, som alltid följs av information i radio och tv.

Räddningstjänsten kan även begära att varnings-sms skickas till mobiler i ett visst område, för att varna personer.

VMA utomhus

Varningssystemet utomhus består av omkring 4 500 ljudsändare i Sverige, som är installerade i de flesta större tätorter. Ljudsändarna kan användas för varning vid alla typer av faror, till exempel vid ett gasutsläpp eller en brand med giftig rök.

Så låter signalen

Signalen är en sju sekunder lång ton, följt av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst två minuter.

Om du hör signalen ska du

  • gå inomhus eller stanna inne där du är.
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • lyssna på lokalradio för information.

Faran över

När faran är över eller testet är slut, ljuder en 40 sekunder lång signal. Information ges i radio även vid testning av varningssystemet.

Testas fyra gånger per år

Det är kommunala räddningstjänsten som sköter om drift och underhåll av VMA-systemet. Varje kvartal prövas systemet för att kontrollera den tekniska utrustningen, och att öva de som hanterar utomhusvarningssystemet. Provet görs också för att befolkningen ska höra signalen och lära sig känna igen den.

De fyra tillfällena då varningssystemet prövas är alltid den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Tiden är alltid 15.00, 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över”.

För mer information kan du läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan