Gnosjö kommun logotype

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar, som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

MSB ansvarar för skyddsrum

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. MSB ansvarar för kontroll av skyddsrummen i Sverige och kontrollerar även att mängden skyddsrum bevaras.

Ägaren av en fastighet äger och underhåller skyddsrummet som finns i byggnaden. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Alla byggnader där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Hitta till närmaste skyddsrum

På MSBs webbplats finns en skyddsrumskarta där du kan se var närmsta skyddsrum finns.

Varför finns det inte skyddsrum till alla?

Tanken är inte att skyddsrum ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande, som kan vara ett alternativt skydd. Om man saknar möjlighet till eget skydd kan man ta sig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast, även om det ligger i en annan kommun.

MSB har tidigare gjort en hotbildsanalys som bygger på att orter med färre invånare än 5 000 inte behöver ha några skyddsrum. Det är därför som det inte finns skyddsrum i alla våra orter. Läs mer på MSBs webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan