Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samordnare POSOM
Malin Hill
malin.hill@gnosjo.se

Krisgrupp

Vi har en krisgrupp som ska finnas till hands när det händer katastrofer eller större olyckor. Krisgruppen kallas för POSOM.

POSOM är en förkortning som står för psykiskt och socialt omhändertagande. Krisgruppen ger stöd till drabbade människor eller deras anhöriga.

POSOM kan aktiveras då samhällets ordinarie resurser inte räcker till, exempelvis vid en stor olycka eller katastrof. De ska försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. Gruppens huvuduppgift är att stötta de som drabbats och deras anhöriga, och att de får hjälp att komma vidare till rätt instans.

POSOM har inget ansvar för att jobba långvarigt i en kris. Det är Gnosjö kommuns krisledningsgrupp som aktiverar POSOM-gruppen. 

POSOM-gruppen består av en ledningsgrupp och en stödgrupp med representanter från socialförvaltningen, vårdcentralen, räddningstjänsten, Svenska kyrkan och privatpersoner som i sin yrkesutövning arbetar med människor i kris. I POSOM finns till exempel psykolog, kuratorer och sjuksköterska.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan