Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Anmäl översvämning
Du kan anmäla översvämning via appen "Felanmälan Gnosjö kommun" eller gå in via Infracontrol.com

Kontaktuppgifter
tof@gnosjo.se

Om något är akut ringer du 112.

Åtgärder vid höga vattenflöden

Här hittar du information om hur du kan förbereda dig inför en eventuell översvämning och vad du kan göra om du fått in vatten i byggnaden.

Förebyggande åtgärder

 • Ta reda på hur stor risken är för att ditt hus kommer att drabbas.
 • Se över känsliga installationer i källaren.
 • Du kan montera en ventil på dagvattenservisen.
 • Se över möjligheterna att stänga golvbrunnar och dylikt i källaren för att förhindra att spillvatten tränger in.
 • Se över och sätt igen ventiler och fönster där ytvatten riskerar att tränga in.

Vid förhöjd risk för översvämning

 • Töm källaren på värdefulla föremål.
 • Se till att någon har uppsikt över fastigheten om du behöver resa bort, eller inte bor i huset för tillfället.
 • Håll dig informerad om utvecklingen via kommunens webbplats och andra media.
 • Ställ i ordning eventuella anordningar i fastigheten till skydd mot översvämning.

Om vattnet trängt in

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Är något akut ringer du alltid 112.

Mer information

Om risken för översvämning ökar lägger vi fortlöpande ut ny information på vår webbplats. I akuta lägen informerar vi även via Sveriges Radios trafik och servicemeddelande.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan