Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Vuxenenheten
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Stöd vid psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa kan du få stöd i form av sysselsättning, boendestöd eller social rehabilitering.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan vara delaktiga i samhället och kan hantera livets motgångar. Det är en av våra stora framtidsfrågor och hela samhällets ansvar.

Psykisk ohälsa

Insatser för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan mellan olika myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd i form av sysselsättning och boendestöd, behandling inom sjukvården eller social rehabilitering.

Så här ansöker du

Om du vill ansöka om stöd vid psykisk ohälsa vänder du dig till vuxenenheten, se telefontid i kontaktrutan högt upp på sidan.

Vid akuta fall, ring 112

Vi har inte något uppdrag vid akuta situationer och kan inte heller erbjuda samtalskontakt. Är läget akut ska du ringa 112.

Du kan också vända dig till akutmottagningen på Värnamo sjukhus. Är läget inte akut vänder du dig till din vårdcentral.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan