Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Biståndshandläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Hemtjänst

Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd om du har svårt att klara din vardag på egen hand. Stödet utgår från dina behov och finns för att du ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om hemtjänst om du exempelvis har en sjukdom, eller någon form av begränsning i din fysiska förmåga, som gör att du behöver stöd i hemmet. Bland annat kan du få hjälp med din personliga omvårdnad, som dusch och påklädning. Du kan också få hjälp med andra praktiska saker, som hjälp med tvätt, städ och att bädda rent. Du kan även ansöka om ledsagning.

När du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du vår biståndshandläggare, se telefontid i kontaktrutan högt upp på sidan. Du kan också ansöka via knappen ovan som tar dig till ett formulär.

Det är biståndshandläggaren som beslutar om vilken hjälp du får. Våra handläggare utgår från rätten till en skälig levnadsnivå, enligt socialtjänstlagen.

Det finns inga privata utförare av hemtjänstföretag som etablerat sig i Gnosjö, utan det är socialförvaltningen som tillhandahåller hemtjänst.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan