Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mottagningssekreterare
0370-33 13 90

Socialjouren i Gnosjö
Utanför kontorstid, kvällar och helger, nås via 112

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa? Tveka inte att kontakta vår socialtjänst. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några bevis för att ringa till oss.

Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta mottagningssekreteraren. Efter kontorstid, kvällar och helger, ringer du till socialjouren i Gnosjö. Socialjouren nås via 112, som kopplar dig vidare.

Vem måste anmäla?

Du som arbetar inom förskola, skola, vård, omsorg eller med socialt arbete har anmälningsplikt. Det innebär att du ska anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Samma sak gäller om du tror att en ungdom eller vuxen har problem med missbruk.

Även som privatperson bör du kontakta oss om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd av oss.

Hur anmäler jag?

Anmäl på telefon eller via e-post. En orosanmälan som kommer in till socialkontorets e-post, hanterar vi enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt, handlägger vi den nästa arbetsdag.

Att vara anonym och sekretess

Om du vill göra en anonym anmälan ska du ringa utan att uppge ditt namn. Du kan alltid vara anonym så länge du inte uppger dina personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress.

Du som gör en anmälan i ditt arbete kan inte vara anonym. Arbetar du inom förskola, skola, vård, omsorg eller socialt arbete har du anmälningsplikt och ska anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

När du har gjort en anmälan

När du har gjort din anmälan görs en förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller blir kontaktade av socialtjänsten, till exempel av en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer som kommer till socialförvaltningen.

Socialförvaltningen tar beslut

Efter träffarna tar socialförvaltningen beslutet att antingen:

  • öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd eller skydd som personen eller familjen behöver, eller
  • avsluta förhandsbedömningen utan en utredning.

Om det blir en utredning

En socialsekreterare tar över ansvaret när det blir aktuellt med en utredning. Utredningen får ta högst fyra månader. Om barnet och/eller familjen behöver hjälp och stöd, erbjuds det från socialtjänsten.

Ansök om hjälp

Du som är ungdom eller förälder kan ansöka om hjälp för din egen situation och/eller din familjesituation. För att ansöka eller få information kontaktar du mottagningssekreteraren. Se uppgifter i kontaktrutan ovan.

Kontakta oss

Mottagningssekreterare
0370-33 13 90

Socialjouren i Gnosjö
Utanför kontorstid, kvällar och helger, nås via 112

Växel

0370-33 10 00

kommun@gnosjo.se

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan