Gnosjö kommun logotype

Fastställa föräldraskap

Du som fått barn, men inte är gift, behöver fastställa föräldraskapet. Det gör du och den andre föräldern antingen digitalt hos Skatteverket, eller hos oss.

Att fastställa föräldraskapet är viktigt, eftersom det gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet. Det styr bland annat rätt till försörjning och arv.

Bekräfta föräldraskap digitalt

När barnet är fött kan du och den andre föräldern bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverkets e-tjänst. Det kan du göra de första 14 dagarna efter barnets födelse. Du som ska bekräfta föräldraskapet behöver vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och ha bank-id för att signera digitalt.

När du bekräftar föräldraskapet kan du också göra en anmälan om gemensam vårdnad. Här bekräftar du föräldraskap hos skatteverket.

Bekräfta föräldraskap hos oss

Det går också bra att besöka oss på socialkontoret för att utreda och bekräfta föräldraskapet. Om du vill boka tid för ett besök, eller har frågor, är du välkommen att kontakta en handläggare. Hit vänder du dig också om du vill skriva in bekräftelsen innan barnet är fött, tidigast från graviditetsvecka 30.

Om du och den andre föräldern inte bekräftar föräldraskapet digitalt inom 14 dagar från födseln, får familjerätten ett meddelande från Skatteverket. Då skickar vi ett brev till dig som har fött barnet, med frågor om föräldraskapet. Fyll i och skicka tillbaka brevet så hör vi av oss och bokar in en tid för besök.

Vid besöket utreder och fastställer vi faderskapet eller föräldraskapet. Då kan du också anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. När du och den andre föräldern har skrivit bekräftelsen meddelar vi Skatteverket som registrerar faderskapet eller föräldraskapet.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan