Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Värnamo kommuns kontaktcenter
0370-37 70 00

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Familjerätten arbetar för hela GGVV, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Du kan adoptera barn från ett annat land genom en adoptionsorganisation eller genom en enskild adoption. För att göra en enskild adoption behöver du ha särskilda skäl. Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd som bedömer om särskilda skäl finns eller inte, du kan läsa mer på deras webbplats.

Du kan också adoptera ett barn som bor i Sverige. Det kan vara ett spädbarn som har en förälder eller föräldrar, som vill lämna barnet för adoption. Den vanligaste typen av nationell adoption är närståendeadoption. Då adopterar du ett barn till din make, maka eller registrerade partner. Du kan adoptera barnet när det föds eller senare under barnets uppväxt.

Det här krävs för att få adoptera

Om det är första gången du ska adoptera behöver du:

  • gå en lagstadgad föräldrautbildning för adoption.
  • vara 25 år eller äldre.
  • vara ensamstående, gift eller ha ingått partnerskap.

Socialstyrelsen rekommenderar att du inte är mer än 42 år när du ansöker. Det kan finnas undantag om du har särskilda skäl, till exempel:

  • Om det finns ett biologiskt syskon till ett redan adopterat barn.
  • Om det är en adoption av ett barn som du är släkt med.
  • Om en av sökanden är något äldre än 42 år.

Ett medgivande om att få adoptera gäller i tre år efter beslut.

Så här går det till

Om du är intresserad av att få adoptera ett barn genom internationell eller nationell adoption eller önskar adoptera ett styv- eller släktingbarn behöver du kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Då får du information om vilka krav som gäller och hur du kan gå vidare.

Familjerätten utreder din lämplighet för att adoptera. Sedan fattar kommunstyrelsen i Gnosjö kommun beslut om du ska få adoptera. Utredningen ligger också till grund för beslutet som myndigheter i utlandet fattar. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan ovan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan