Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

LSS-handläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Korttidstillsyn för skolungdom

Om du är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning, kan du få hjälp att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på ett korttidsboende. Medan ditt barn har tillsyn kan du arbeta eller studera.

Så här ansöker du

Du ansöker om korttidstillsyn hos LSS-handläggare, som bedömer om du har rätt till korttidstillsyn eller inte. Se vår telefontid i kontaktrutan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan