Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Biståndshandläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer med demenssjukdom gemenskap och aktivering.

Dagverksamhet ger en person med demens möjlighet att bo kvar i sitt hem och samtidigt får anhöriga en tillfällig avlösning. Dagverksamheten för personer med demens finns på Bäckgården.

Så här ansöker du

Den du stöttar ansöker om dagverksamhet hos biståndshandläggare. En handläggare kommer tillsammans med dig att gå igenom hur personens situation och behov av stöd ser ut.

Biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Du når biståndshandläggare per telefon, se uppgift under kontakt överst på sidan. Du kan också skicka in din ansökan via knappen längre upp på sidan.

Om du inte får dagverksamhet

Om den du vårdar inte får dagverksamhet kan beslutet överklagas. I det skriftliga beslutet från handläggaren finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan även hjälpa till med överklagan.

Avgifter och kostnader

Den som deltar i dagverksamheten betalar bara för mat och fika.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan