Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Träffpunkten på Rosendal
0370-33 13 47

Biståndshandläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Frågor om avgifter
0370-33 13 61

Avlastning utanför hemmet för äldre, växelvård

Du som är anhörig till någon du vårdar i ditt hem, kan få avlösning. Korttidsboende kan tillfälligt tar över vården. Den anhörige får då vård växelvis hemma och på boendet.

Med växelvård menas att den du vårdar vistas växelvis hemma och på korttidsboende. Den du vårdar har möjlighet att vara där lika mycket som hemma. Växelvården sker på korttidsavdelning på Rosendal.

Avlastning dagtid

Om du är närstående och vårdar en nära anhörig i hemmet, kan du ansöka om att bara få avlösning dagtid. Då kan den du vårdar få komma till någon av våra dagverksamheter, på Rosendal eller på Bäckgården. Dagverksamheten är öppen under dagtid på vardagar.

Vill du delta i dagverksamheten på Rosendal behöver du inte ansöka utan kontaktar samordnaren för Träffpunkten. Se telefonnummer i kontaktrutan ovan.

Så här ansöker du

Den du stöttar ansöker om växelvård eller deltagande i dagverksamhet på Bäckgården, hos vår biståndshandläggare.

När du skickat in din ansökan kommer en handläggare att gå igenom med dig hur din situation och ditt behov av stöd ser ut. Handläggaren kommer att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig att leva ett tryggt och självständigt liv.

Tillsammans kommer ni att se över dina behov och biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Du når biståndshandläggare via telefon, se nummret under kontakt överst på sidan. Du kan också skicka in din ansökan via knappen längre upp på sidan.

Om du inte får växelvård

Om den du vårdar inte får anhörigstöd kan beslutet överklagas. I det skriftliga beslutet från handläggaren finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan även hjälpa till med överklagan.

Avgifter och kostnader

Att delta på Träffpunkten på Rosendal eller på Bäckgårdens dagverksamhet är avgiftsfritt. Men du får betala för mat och fika.

För växelvård utgår en avgift. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan