Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan utfärdas till personer med funktionsnedsättning, om det innebär betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ansökan om parkeringstillstånd

Du skickar in en ansökan genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga läkarintyg och passfoto.

Ansökan skickas eller lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett

Ansökan för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Pdf, 267.9 kB.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Tillståndet ger personer med betydande gångsvårigheter, tillstånd att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Det gäller även parkering på vissa andra ställen under särskilda förutsättningar.

I första hand gäller parkeringstillståndet för den som kör bilen själv. För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. En förutsättning är att personen behöver hjälp av föraren utanför fordonet regelbundet. Kan passageraren inte lämnas ensam under tiden bilföraren parkerar fordonet, bedöms passageraren vara i behov av regelmässig hjälp utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen utgör därmed inte skäl att bevilja parkeringstillstånd.

Exempel på när tillstånd inte beviljas

  • Om du är blind men inte har något problem med att röra dig.
  • Om du har svårigheter med att bära.
  • Om du har mag- och tarmproblem, exempelvis inkontinens.
  • Om ditt funktionshinder eller sjukdom är tillfällig.

Vad gäller vid parkering?

Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Parkeringstillståndet placeras väl synligt i bilens framruta. Tillstånd som har upphört att gälla ska skickas in till utfärdande myndighet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det medföra att tillståndet återkallas.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan