Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Överförmyndarkansliet i GGVV
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

God man, förvaltare

Du kan få hjälp av god man eller en förvaltare om du inte klarar av att sköta dina räkningar, om du har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

God man

God man är en frivillig hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. Enligt lagen kan du få en god man om du har någon form av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, som gör att du behöver hjälp.

Förvaltare

Ibland räcker det inte med en god man för att hjälpa en person. Då kan tingsrätten utse en förvaltare som hjälper till. En förvaltare sätts in om en person inte kan vårda sig själv, eller ta hand om sina ägodelar. Om tingsrätten utser en förvaltare åt dig, kan du inte längre bestämma själv när du exempelvis vill ta ut pengar på banken eller skriva ett avtal.

Så här ansöker du

Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner har ett gemensamt Överförmyndarkansli. På Värnamo kommuns webbplats kan du läsa mer, och hur man ansöker om god man eller förvaltare.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan