Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Försörjningsstöd
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Nybesök till försörjningsstöd
0370-33 13 62

Försörjningsstöd

Du kan ansöka om försörjningsstöd om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj.

Du själv har det största ansvaret för att reda upp din ekonomiska situation, innan du kan få försörjningsstöd. Ett första steg, om du börjar känna att din situation blivit för tuff, är att kontakta budget- och skuldrådgivaren. Då får du hjälp att se över din ekonomi. Försörjningsstöd är till, som ett sista skyddsnät, vid tillfälliga ekonomiska problem.

Detta ska du göra innan du ansöker

  • Planera och se över din ekonomi.
  • Ta hjälp av vår budget- och skuldrådgivare.
  • Om du är utan arbete, krävs det att du är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen.
  • Söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos försäkringskassan eller A-kassa eller ALFA-kassa.

Tillgångar ska användas först

Om du har tillgångar, till exempel pengar på banken, aktier eller fonder eller fordon och fastigheter, ska de användas till din försörjning, innan du har möjlighet att söka försörjningsstöd. Är du gift eller sambo kommer er ekonomi att räknas samman och ni måste ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.

Gör en provberäkning

Du kan göra en förenklad provberäkning på socialstyrelsens webbplats. Då kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Men kommunens beslut kan skilja sig från resultatet av provberäkningen, eftersom vi tar hänsyn till fler faktorer.

Målet är att du ska försörja dig själv

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången, kommer att träffa en socialsekreterare. Om du behöver tolk så kommer du att få det under träffen. Får du beviljat försörjningsstöd kommer du tillsammans med en socialsekreterare göra en plan. Den kan innehålla utbildning, praktik eller andra former av anställning, där målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Till mötet ska du ha med dig ID-handling, personligt brev, CV, lista över sökta jobb eller ett läkarintyg. Du ska också visa att du är inskriven på arbetsförmedlingen om du är utan arbete. Mötet ligger sedan till grund för din rätt till ekonomiskt bistånd. Om du själv väljer att inte delta i de planerade insatser som vi gemensamt kommit överens om, kommer din ansökan att avslås.

Avslag

Vi beviljar och betalar ut ekonomiskt bistånd månadsvis. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad. Du har också möjlighet att överklaga beslutet. I beslut om avslag får du alltid skriftlig information om hur du gör för att överklaga.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att ringa vår mottagningstelefon under vår telefontid. Du hittar telefonnumret i kontaktrutan högt upp på den här sidan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan