Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Budget- och skuldrådgivare
Petra Störling
0370-33 14 37
petra.storling@gnosjo.se

Besöksadress
Kommunhuset
Storgatan 15, Gnosjö

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Du som är bosatt i vår kommun har tillgång till gratis rådgivning. Vår rådgivare har tystnadsplikt.

Här kan du se Konsumentverkets informationsfilm på Youtube om hur budget- och skuldrådgivning fungerar.

Budgetrådgivning

Genom att du ser över dina inkomster och utgifter tillsammans med vår rådgivare, får du en bättre överblick över din ekonomi. Du kan lättare se vad du behöver förändra i din ekonomiska situation, för att få pengarna att räcka längre.

På konsumentverkets webbplats kan du räkna fram en egen ekonomisk kalkyl utan att du behöver röja din identitet. Den kalkylen du gör där, kan du sedan ta med dig vid ditt besök hos vår budget- och skuldrådgivare.

Att hamna i ekonomiska bekymmer är tyvärr ofta förknippat med skam. Även om det finns så många olika skäl till att du kan få ekonomiska problem, till exempel arbetslöshet, skilsmässa, konkurs, ohälsa, spelmissbruk, är bara några. Därför har vår rådgivare tystnadsplikt.

Skuldrådgivning

Om du råkat hamna i en situation där du behöver få ordning på dina skulder, kan du få hjälp och stöd hos vår budget- och skuldrådgivare. Besök hos vår rådgivare och rådgivning är alltid kostnadsfri. Vår rådgivare har tystnadsplikt.

Du får hjälp att få en överblick över dina skulder. Och du får rådgivning om hur du bäst kommer ur din skuldsättning. Du får råd om hur du ska prioritera dina skulder, eller försöka få till en uppgörelse med den eller de, som du har skulder till.

Skuldsanering

Om du under lång tid inte kunnat betala dina skulder, kan du ha rätt till skuldsanering.

Vår rådgivare kan hjälpa dig med ansökan om skuldsanering till Kronofogden. Om du blir beviljad skuldsanering, finns vår rådgivare som stöd, medan den pågår.

Så här fungerar det

Om din ansökan går igenom får du en betalningsplan. Planen kan pågå upp till fem år. Under den här perioden går alla dina inkomster, som inte behövs till det nödvändigaste, istället till att betala av på dina skulder. När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna. Både privatpersoner och företagare kan få skuldsanering.

Bli kontaktad för att få råd

Om du vill bli kontaktad av vår budget- och skuldrådgivare fyller du i formuläret nedan.

För att kunna bli kontaktad fyll i telefonnummer eller e-postadress.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan