1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Bäst företagsklimat i Jönköpings län enligt Svenskt Näringslivs enkät

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Svenskt Näringsliv mäter drygt 30 000 företags upplevelser av företagsklimatet i sina respektive kommuner varje år. Nu har svaren kommit in för 2024. Gnosjö kommuns företagsklimat får högst betyg i Jönköpings län. Gnosjö slår Habo med några hundradelar.

Det sammanfattande omdömet för företagsklimatet fortsätter att öka för vår kommun.

– Det känns positivt att se att trenden uppåt för Gnosjö håller i sig och att förra året inte var någon engångshändelse. Det är lätt hänt att känna sig nöjd. Men arbetet med det lokala företagsklimatet är ett arbete, som måste vara ständigt pågående och ständigt närvarande för att företagen ska vara nöjda med arbetet, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv.

Den 25 september presenteras den årliga rankingen Lokalt företagsklimat. Då får vi se hur Gnosjö kommun står sig på riksnivå. Näringslivschef Eric Liljedahl tycker att det är viktigt att vi har goda samarbeten och kontakter med näringslivet.

– Jag är glad över att Gnosjös trend håller i sig. Vi har ett mycket starkt näringsliv i kommunen, och jag ser jag fortsatt potential till förbättringar även i framtiden. Enligt mitt synsätt så är vi i början på vår utvecklingsresa.

Nedan syns kurvorna för Gnosjö kommun jämfört med Sveriges genomsnittliga betyg. Vi ligger högre de senaste 21 åren. 2019 var företagsklimatet bäst rankat av företagarna. 2022 hade det försämrats något, men var ändå bättre än Sverigesnittet. Sedan 2022 har vi åter stigit i ranking, kanske tack vare satsningarna på näringslivschef under 2023 och på marknadsföringen av platsvarumärket Gnosjöandan.

Ett diagram med kurvor som visar företagarindex.

Gnosjö kommun ligger som regel över Sverigesnittet vad gäller företagsklimat.