1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype
Ett vattenglas där det rinner vatten ner i glaset.

Ny e-tjänst för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp, servisanmälan!

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Det krävs en anmälan när du eller ditt företag ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, en så kallad servisanmälan.

E-tjänsten finner du bland våra övriga e-tjänster under Bygga, bo, trafik och miljö. Du behöver identifiera dig med BankID. E-tjänsten finns för att underlätta för dig när du vill ansluta din fastighet till det kommunala nätet.

Men du, som inte vill använda den, kan hämta blankett i pdf-format för att fylla i digitalt.

Om du inte har tillgång till dator finns möjligheten att beställa blanketten på papper genom att kontakta Tina Izadparast, VA-ingenjör via e-post tina.izadparast@gnosjo.se. Tina kan även hjälpa till med ifyllnad om du tycker att det är svårt.

En servis är den ledning mellan huvudledningen i gatan till din fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen.