Gnosjö kommun logotype
En ung kvinna syr på en symaskin.

Slöjd finns inte i den spanska skolan. De katalanska lärarna, som besökte Hillerstorps- och Kulltorpskolan, var djupt imponerade av textilslöjden.

Stora möjligheter med utbyte mellan länder

Senast uppdaterad 14 maj 2024

Som en start i kommande utbyte med skolor i Europa har lärare från Katalonien besökt Hillerstorps- och Kulltorpsskolan i början av april. Initiativtagarna till detta är Adisa Lindberg Mekic och Ulle Carlsnäs.

Två lärare från Katalonien har i veckan besökt Hillerstorps- och Kulltorpskolan. Schemat har varit späckat när de fått delta i alltifrån utflykt till Store Mosse, möte med Ung Företagsamhet (UF), företagsbesök och framför allt "jobshadowing", det vill säga, att observera undervisningen.

Adisa Lindberg Mekic, biträdande rektor, berättar om initiativet som handlar om ett utbyte mellan skolor i EU, tack vare ekonomiskt stöd från Erasmus.

– De två besökande lärarna har haft fullt upp hela veckan. De har tyckt att det varit mycket intressant med våra NTA-lådor och de praktiska ämnen vi har som syslöjd och träslöjd. De har uppfattat att våra elever är så lugna och att de har ett positivt beteende i skolan gentemot varandra. Vi har små klasser i jämförelse med deras. De har klasser med 26 elever, här har vi oftast mindre grupper. De besökande lärarna har varit på hela skolan och även förskola, företag, föräldraförening, Store Mosse och de har fått se hur vi samarbetar med näringslivet.

De har fått gå runt och titta hur vi jobbar. ”Jobshadowing” kallas det, på svenska jobbskuggning, i syfte att se hur vi gör. Riktigt imponerade var de över vår textilslöjd, något sådant har de inte hemma i Spanien. Sen var de imponerade av våra idrottshallar och hur väl utrustade de är. De har ingen idrottshall i Spanien. Det har varit jättekul!

Vi hade förberett dem att det var viktigt med kläder efter väder. De kom väldigt påpälsade, men så fick vi uppemot tjugo grader varmt när vi var på Store Mosse, dagen efter var det helt annan temperatur och regn. Då förstod de vad man menar med "kläder efter väder".

Adisa menar att detta är bara början till något som kan bli väldigt lyckat. I vår kommun finns väldigt många företag som arbetar internationellt. Att ha utbyten med skolor i Europa vidgar vyerna för både lärare och elever.

– Deras besök är förhoppningsvis ett första steg i våra utbyten. Vi kommer att söka EU-pengar för att samverka. Det är ganska avancerat så vi håller på att sätta oss in i allt. Det finns en massa möjligheter!

Adisa fortsätter.

– Just det här projektet med den här partnerskolan är nog en engångsgrej. Vi ville starta ett samarbete med Erasmus och har skapat konto på eTwinning, som utmynnat i detta projekt. Men det kommer definitivt bli fler. Lärarna som besökt oss har uppfattat att vårt arbete varit intressant och välorganiserat.

eTwinning har funnits sen 2022 och är en del av plattformen European School Education Platform, ESEP, som är till för fortbildning, nätverkande och samarbete för skolpersonal i Europa.

Tre kvinnor är inne på Naturum på Store Mosse.

Naturum på Store Mosse var ett av besöken för de katalanska pedagogerna.