Gnosjö kommun logotype
En eldstad med ved i ett ställ vid sidan om.

Ny e-tjänst för anmälan för sådant som inte kräver bygglov

Senast uppdaterad 14 maj 2024

Om du ska göra en mindre ombyggnad eller installera en eldstad behövs inget bygglov, men du ska göra en anmälan. Nu kan du göra det via vår nya e-tjänst. Smidigt för dig och för oss.

En del åtgärder, som inte är bygglovspliktiga, kräver en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Exempel på sådana åtgärder är att installera en eldstad, bygga en mindre tillbyggnad eller ändra en bärande konstruktion.

Kompletta handlingar kortar handläggningstider

För att underlätta både för dig och oss har vi skapat e-tjänsten om Bygganmälan. Det kan kanske verka lite krångligt, men ärendet behöver vara komplett för att det ska hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om handlingarna är kompletta när de kommer in kortar det handläggningstiderna avsevärt. Vilka handlingar ett ärende ska innehålla styrs av lagar och förordningar, därför är dessa tvingande.

– Innan vi införde e-tjänsten var nästan alla ansökningar om att bygga eldstäder inkompletta. Vi behövde göra förelägganden nästan varje gång. Nu har detta försvunnit med hela nittio procent. Om inte "byggande" är ens hemmaarena, så är det inte lätt att förstå allt. Så de här nya e-tjänsterna gör att det går snabbare för alla, vilket är till gagn både för oss och för den som ska bygga, berättar Sara Nilsson, nämndsekreterare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, som byggt e-tjänsterna.

Svara på Bygglovsguiden först

Det kan vara svårt för en lekman att veta vad som kräver bygglov eller anmälan. Om du svarar på frågorna i e-tjänsten Bygglovsguiden först, så får du en fingervisning om vad som behövs i just ditt ärende. E-tjänsten är skräddarsydd för vår kommun. I kommunen finns till exempel en del områdesbestämmelser, på grund av att vissa områden är extra värdefulla, ur kulturellt hänseende. Vissa regler gäller bara i detaljplanerat område. Det här är sådant man inte alltid vet om sitt eget hus, men där Bygglovsguiden har svaret inbyggt.