Gnosjö kommun logotype
Barn sitter i en liten koja med varsin bok i sin hand.

På Bokskogens förskola i Kulltorp är kapprumsbiblioteket mycket populärt bland barnen.

Allt fler böcker lånas ut i vår kommun

Senast uppdaterad 01 maj 2024

Barn- och ungdomsboksutlåningen har öka tjugo procent de senaste tre åren. Varför kan Mikael Karlsson, teamchef kultur, bara spekulera i. En orsak kan vara våra kapprumsbibliotek på förskolorna. Övrig bokutlåning har också ökat.

Mikael Karlsson är teamchef kultur i Gnosjö kommun. Han började som chef över musikskolan 2021 och efterträdde sedan Kristina Gernes 2022. Trots att han är ganska ny på sin post, har han börjat få en bra bild av vad kommuninvånarna förväntar sig vad gäller det kulturella utbudet.

Kapprumsbiblioteken kan ha lett till ökad utlåning av barnböcker

Mikael är mer än nöjd eftersom bibliotekens utlåningssiffror ökat markant de senaste tre åren. Ökningen är på hela 20 procent för barn- och ungdomslitteratur. Även för övrig litteratur har utlåningen ökat mycket.

– Det är en jättebra ökning av barn- och ungdomslitteratur, men den totala utlåningen har också ökat. Vi tror att av anledningarna till ökningen för barnlitteratur kan bero på våra kapprumsbibliotek på förskolorna, mycket tack vare vår bibliotekarie Cecilia Lindgren. Det är nog till stor del hennes förtjänst att de kom i gång. För egen del kom idén kring kapprumsbibliotek till mig från Gislaved där jag hade mina barn på förskolan. Jag tyckte att det var en jättebra grej.

Mikael fortsätter.

– Utlåningen har gått upp överhuvudtaget, trots att kommunen inte ökat sin befolkningsmängd. Man kan ju bara spekulera i varför. Pandemin kan ha haft en effekt. Folk var mer hemma och kunde inte gå på evenemang. Men det kan också vara en generationsfråga. Sen kan det också handla om ekonomi. Böcker är dyrt. Sen kan det naturligtvis även bero på folk inte vill äga så mycket. Vi har ju börjat gå över till mer hyrande och leasing i våra liv.
Du kan få tag i de senaste böckerna här. Det skulle ha kostat mycket om du skulle köpt dem själv. Sen kan det vara så att man lånar böcker, när man ändå är här för att ta del av andra tjänster vi erbjuder. Vi hjälper ju folk till exempel med digitalt stöd.

Ett mini-Gummifabriken är en dröm

Mikael har sitt kontor i bibliotekets lokaler. I och med det så är han väldigt nära kommuninvånarna.

– Rent generellt känner jag att i små kommuner kommer man närmre invånarna. Det är mycket positivt. Jag har märkt att det riktigt lokala lockar mer här. Har något en lokal anknytning kommer fler på arrangemangen. Helst skulle vi självklart vilja ha samma kvalitet som Stockholm, men har vi en konsert med Miss Li kostar det halva årsbudgeten. Här finns väldigt mycket intressant i det lokala. Titta bara på de två industrimuseerna. De är ju fantastiska. De, som driver dessa sliter och sliter, och har svårt att få folk att ställa upp. Sen har vi Gnosjö Scenkonst som lyckats få hit en del stora namn. De hade hit Carl-Einar Häckner exempelvis. Om vi tittar på Gummifabriken i Värnamo, så var det många som kritiserade den. Men nu har det blivit en fin samlingsplats med en fantastisk restaurang. Sådant har vi svårt att konkurrera med. Men vi är med i deras Musikkaféserie och då erbjuder vi gratis resa dit och hem.

Han har visioner om hur det skulle kunnat vara om allt varit optimalt.

– Det har funnits på tapeten med ett allaktivitetshus och det skulle vara ett lyft. Men så har det varit pandemi och tuff ekonomi. Det hade ju varit fantastiskt om man kunde haft bibliotek, musikskola, konsthall, fritidsgård, familjecentral och kafé samlat, som ett mini-Gummifabriken. Gnosjö är så litet. Hade allt varit samlat hade det varit lättare att dra nytta av varandra. Men att ordna detta hade blivit dyrt och därför är det inte aktuellt. Om man tittar på Glashuset i Gislaved så är det otroligt trevligt med enorma möjligheter. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Till exempel finns det replokaler att ta del av för de som är musikintresserade och vill starta ett band.

En kvinna står fram för stolar där publiken suttit.

När Maria Skenegård föreläste under hösten 2023 var Månsidan fylld. I publiken var det främst kvinnor, många äldre. Maria har tidigare arbetat i Gnosjö kommun.

Många med familj hinner inte

– Om jag tittar på vilka som kommer på våra arrangemang, så är det nog en överrepresentation av pensionärer. Idag har samhället ett så högt tempo. Om man ser på en familj så har barnen aktiviteter. Någon är kanske engagerad själv och tränar ungdomslag i idrott. Det blir inte mycket tid över till annat. Min familj går kanske på en till två konserter om året och då är jag själv musiker.

Mikael fortsätter.

– Det är dyrt att gå på konsert. Om en familj går på Coldplay kostar det som en utlandsresa. Det är svårt för de mindre kommunerna att erbjuda stora artister. Men det skulle vara roligt att kunna arrangera små konserter med lokala personer. Det ultimata hade varit ett Gummifabriken i miniatyr. Men det tar ett tag att ändra beteendemönster. Är man van att åka på konsert i Göteborg fortsätter man nog med det. Värnamo har ett annat läge än vi. De är större och expanderar. Då vågar folk satsa.