Gnosjö kommun logotype
En mamma klappar en häst medan hennes dotter tittar på.

Det arbetas med varumärket "Gnosjöandan" för att visa fram det positiva med att bo i Gnosjö. Här finns lugnet, bekvämligheten, naturen, billiga bostäder och framför allt jobben!

”Vad gör vår kommun för att växa?” stora frågan på dialogmötena

Senast uppdaterad 30 april 2024

Många var engagerade i frågan om vad kommunen gör för att växa på dialogmötena. Folk vill få fler att flytta hit. Här finns jobb, hus och fin natur.

Under februari till april har dialogmötena ägt rum i våra mindre orter. Först ut var Hillerstorp den 19 februari, som var mycket välbesökt. Närmare 200 personer mötte upp för att vädra sina åsikter med politikerna. I Nissafors kom drygt 30 personer den 27 februari, i Åsenhöga drygt 50 personer. I Kulltorp den 18 mars dök 110 åhörare upp på mötet. Den 26 mars var det Marieholms tur. Här hörsammade 15 personer uppropet om att komma till dialogmötet. Det avslutande dialogmötet hölls i Gnosjö, här var antalet mötesdeltagare endast 16 personer.

Skolutredningen engagerar många

På samtliga dialogmöten har kommunens politiker informerat om det ekonomiska läget och om skolutredningen. Antalet åhörare var betydligt högre där skolan påverkas av skolutredningen, nämligen framför allt i Hillerstorp och Kulltorp.

I Hillerstorp var de närvarande speciellt oroade över hur skolutredningen kommer att påverka högstadiet i Hillerstorp och hur detta på sikt skulle påverka orten. Många vill även ha kvar Ankarets förskola och undrade om det kan gå att driva den vidare om det finns en privat aktör.

I Nissafors vet man inte vad som ska hända med Lingonets förskola, vilket upprör. Uppfattningen är att ingen vill flytta till en ort som saknar förskola. Just nu finns bara 15 barn inskrivna i förskolan, till hösten minskar det till åtta barn, vilket är ett för litet underlag. Invånare menar att orten går igenom en generationsväxling och att förskolan behövs för att locka yngre att bosätta sig i Nissafors.

Vad görs för att fler ska flytta hit?

En fråga som kommit upp på flera av dialogmötena är vad kommunen gör för att locka till sig fler invånare. Den enda tätorten i Gnosjö kommun, som ökar sitt invånarantal, är Kulltorp. Kulltorp har ökat med mer än 6 procent det senaste året. Många har flyttat tillbaka hit efter några år på annan ort. Även om 400 invånare valt att flytta till kommunen, så har den minskat med totalt 200 personer under 2023.

Gnosjö kommun arbetar tillsammans med näringslivet med platsvarumärket ”Gnosjöandan”. Turism- och destinationsutvecklaren Johan Svedberg, samhällsutvecklaren Lina Gerdin och näringslivschef Eric Liljendahl arbetar med den nya webbplatsen för Gnosjöandan. Visit Gnosjö, som också finns på gnosjoandan.com och som inkluderar Evenemangskalendern är en del av arbetet som görs för att marknadsföra kommunen positivt. På webbplatsen skrivs nyheter, som visar på det som finns och händer i kommunen. Men det är upp till varje förening eller arrangör att själva lägga in kommande evenemang.

Jirka Bärnlund Fors, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, menar, att man skulle kunna börja titta på Ödehusprojekt, som andra kommuner gjort. Förmodligen finns det ett stort antal ödehus som står tomma. I vissa fall står de säkert bara och förfaller. Nya tomter har också iordningställts i Österskog och det finns möjlighet att ställa i ordning tomter på andra platser om markägare är villiga att stycka av tomter.

Kristine Hästmark menar att det bara kommer att byggas i de delar av kommunen där marknadsvärdet är högt, annars blir det för dyrt att bygga. Till de som flyttar hit skickas ett välkomstbrev med information om vad kommunen kan erbjuda och vad som finns i vår trakt. ”Brevet hemifrån” planeras att skickas till de som flyttat från kommunen, med lyckönskning och i syfte att locka tillbaka utflyttare när det blir tid för nästa flytt. Det finns tankar på att i samband med ”Brevet hemifrån” göra en enkät för att få veta vad som skulle kunna få dem att återvända.

Dålig ekonomi på grund av pensionsavtal, räntor och inflation

Det finns inget direkt samband med bygget av Rehabanläggningen eller förskolan. Ekonomin har blivit lidande främst på grund av förändringar i pensionsavtal, som ska inflationssäkras, och att räntor, el- och livsmedelspriser har stigit.

I både Hillerstorp och i Marieholm har det kommit upp önskemål om trygghetsboende på orterna. Kristine Hästmark menar att tyvärr är det för dyrt med trygghetsboende i Marieholm, men det pågår just nu utredning om nytt trygghetsboende i kommunen.