Gnosjö kommun logotype

Klipp häcken kring utfarter och korsningar

Senast uppdaterad 29 april 2024

Som fastighetsägare ansvarar du för att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten eller försvåra framkomligheten för den som går, cyklar eller kör bil.

Enligt Plan- och bygglagen ska tomter vara i vårdat skick och skötas, så att risken för olyckor begränsas. Du, som är fastighetsägare, har ansvaret för att häckar, träd, annan växtlighet och andra fasta föremål på tomten inte skymmer sikten för trafiken. Tyvärr skadas människor i trafiken varje år för att sikten varit skymd.

Grönskande träd, buskar och häckar berikar vår miljö på många sätt. Men grönskan kan också vara risk för trafiksäkerheten om den hindrar framkomligheten på gator, gång- och cykelbanor. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra framkomligheten eller gaturenhållningen. Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Klipp häcken 10 meter från korsning

I korsningar på bostadsgator och inom industriområde där trafiken förväntas hålla en hastighet av 50 km/timme eller lägre, ska i en sikttriangel med 10 meters sida häckar och annan växtlighet eller föremål vara högst 80 cm höga.

Bilden visar en villagata ut mot en korsning. Häcken måste vara klippt tio meter in så att växtligheten inte skymmer sikten för trafiken.

Tio meter från gathörnet måste häcken klippas så att den är högst 80 cm hög.

Klipp häcken 2,5 meter vid utfart

Vid utfart från tomtmark får i en sikttriangel med 2,5 meters sida häckar och annan växtlighet eller föremål vara högst 80 cm höga.

En utfart från ett garage ut på gatan.

Vi utfarter måste häcken klippas så att den är högst 80 cm hög.

Klipp så att det blir fri höjd

Buskar eller träd som sträcker sig ut över tomtgräns ska lämna fri höjd och fri sida enligt följande:

  • Gångbana: minst 2,5 meter i höjd och 0,0 meter i sida
  • Cykelväg: minst 3,2 meter i höjd och 0,0 meter i sida
  • Körbana: minst 4,6 meter i höjd och 0,0 meter i sida
  • Häck skall planteras minst 60 cm från tomtgräns.
  • Träd skall planteras minst 2 meter från tomtgräns.
  • Ingen plantering får ske av växter som kan överstiga 0,8 meter i höjd inom sikttriangeln.
Träd och buskar får inte hänga ut över körbanan.

Häckar och träd behöver klippas så att de inte hänger ut över cykelbanor, gångbanor och körbanor.