Gnosjö kommun logotype

Ska du bygga om eller nytt i sommar?

Kom då ihåg att ansöka om bygglov i god tid. Tänk på att ansöka för uterum, altan, mur, solceller eller annat. I vissa fall kan även en strandskyddsdispens krävas.

Under våren har samhällsbyggnadsförvaltningen som allra mest att göra. Det innebär att handläggningstiderna också är som längst under den perioden. Vill du bygga i sommar – tänk då på att det är viktigt att du i god tid kollar upp om du behöver söka lov eller anmälan så att du hinner få besked innan det är dags.

I vår e-tjänst Bygglovsguiden för att se vad som krävs för din åtgärd.

Lämna ett korrekt underlag så går det snabbare

Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar ansökningar och anmälningar i den ordning de kommer in. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att från början lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar.

Startbesked

När du har fått ett positivt bygglovsbeslut måste du vänta tills du har ett startbesked och att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft (fyra veckor) innan du får påbörja arbetena.