Gnosjö kommun logotype
En glad blond kvinna med glasögon.

– Jag vill vara med på förändringsresan!

Senast uppdaterad 24 april 2024

Att få förändra till det positiva är incitamentet för Malin Forssmed, vår nya socialchef. Hon stimuleras av att saker görs på ett nytt och bättre sätt. Vi kommer att behöva förändra vårt arbetssätt och bland annat bli mer digitala. I april infördes läkemedelsrobotar i hemmen för de som ville.

Malin Forssmed, socialchef, efterträdde Elisabeth Andersson för några månader sedan. Innan hon kom hit arbetade hon nästan exakt tio år i Värnamo kommun. Hon har arbetat i ledande funktioner inom många olika områden. Bland annat inom den kommunala hälso- och sjukvården, korttidsverksamhet, demens- och somatisk vård. Erfarenheter som hon har stor nytta av på sin nya tjänst.

Hon vill jobba med och för människor

Malin har studerat till sjuksköterska och läst ledarskap inom hälso- och välfärdsorganisationer på Linköpings och Jönköpings universitet. Efter studierna hamnade hon i Habo som yrkesverksam verksamhetschef för äldreomsorgen. Ursprungligen är hon från Värnamo.

– Jag visste tidigt att jag ville jobba med ledarskap. Jag ser hur saker görs, och ser samtidigt hur de skulle kunna göras bättre. Jag tycker om att arbeta med förändringsresor. Det föll sig ganska naturligt att jag hamnade här. Att det blev vården var för att jag var på praktikplats där och sen blev det feriearbete och så vidare. Det kändes rätt från början. Man kan nog säga att jag visste riktigt tidigt vad jag ville göra. Jag var säker på att jag ville jobba med och för människor.

Hur har det känts att börja här i Gnosjö?

– Jag har känt mig väldigt välkommen.

Inga uppsägningar trots tuff ekonomi

Malin har mötts av att kommunen har en tuff ekonomisk situation att hantera. Trots det är stämningen god.

– Under goda år tar inte ekonomin så stor plats. Men nu pratar vi mycket ekonomi och att vi ska ha en budget i balans. Vi har haft ett företag, Ensolution, som gjort en genomlysning av hela vår förvaltning. De har kunnat hjälpa oss att prioritera vad vi behöver börja arbeta vidare med. Vi arbetar för att få behålla all vår personal. Vi kanske inte ersätter någon som går i pension eller som är föräldraledig. Men vi har inga uppsägningar i nuläget, det är viktigt.

Läkemedelsrobotar är en del i ett förändrat arbetssätt

Det är mycket att sätta sig in i, vad hanterar du i din tjänst?

– Under mig har jag många funktioner. Det är allt från äldreomsorg och den kommunala hälsosjukvården till arbetsmarknadsenheten, myndighet, IFO och LSS. Det är många olika verksamheter. Vi förhåller oss till förvaltningslagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med flera. På vår förvaltning finns mycket personal, ungefär 300 personer. Jag arbetar inte i det operativa, utan håller i det strategiska arbetet och har mycket kontakt med politiken.

I min funktion arbetar jag med det länsövergripande och med GGVV, för att få det lika i hela Jönköpings län, tillsammans med Kommunal utveckling. En fråga vi arbetar mycket med, som är oerhört viktig, är ”Nära vård”. Det innebär en förskjutning från regionerna till det lokala och i och med det till det kommunala. Idag är det mer komplext än tidigare. Och förskjutningen går snabbare och snabbare. Vi utför mer vård i hemmet överlag idag. Utvecklingen innebär att vi kommer att behöva fler specialiserade sjuksköterskor i framtiden. Vi kommer att se förändring i våra arbetssätt och mer digitalisering.

I april introducerade vi robotar i hemmen för att dela ut medicin. Flera andra kommuner har också gjort det och vi vill vara nytänkande. Vi inför robotarna, men alltid i samförstånd med den enskilde. Niklas Åkermo, vår medicinskt ansvarige sjuksköterska, är den som håller i projektet.

En äldre kvinna får sin medicin från en läkemedelsrobot.

Den enskilde kan välja om man vill få hjälp med en läkemedelsrobot i hemmet. Foto: Evandos

Tillitsbaserad kultur, där alla behövs

Gnosjö är stolta över den fina äldrevården och hemtjänsten fick ju pris för bästa hemtjänst i Sverige. Vad tycker du om Gnosjös verksamhet?

– Vi har god kvalitet, så är det ju. Det är en fördel att vi är en liten kommun med närheten mellan kompetenser. Det är lättare med kommunikation och inte lika mycket stuprörstänk, som i större kommuner. Vi har färre specialfunktioner jämfört med större kommuner. Om vi tittar på Niklas Åkermo så är han både Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för Rehabilitering. Vi har inte de ekonomiska förutsättningarna för att specialisera mera. Här är en tillitsbaserad kultur och det står jag också för. Jag tror på en sådan kultur. Det är en förutsättning för att alla ska kunna lyckas. Alla måste vara med, alla behövs. Det behövs att man stannar kvar för att vi ska kunna bygga vidare på det som redan är bra i Gnosjö.