Gnosjö kommun logotype
En mamma sitter på en eka vid sin sida har hon ett litet barn.

Vill du bli familjehem?

Senast uppdaterad 23 april 2024

Det behövs fler familjehem. Om du vill öppna ditt hem för ett barn ska du vända dig till Familjehemsresursen i Jönköping.

Att ta emot ett barn i sitt hem är ett stort ansvar, som kan vara livslångt. Det är ett viktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad.

I vår kommun är det Familjehemsresursen i Jönköping som administrerar familjehemmen.

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar, utbildar och fortbildar familjehem till tolv kommuner i länet.

Anmäl ditt intresse

Det första steget är att fylla i en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad.

I intresseanmälan får du fylla i uppgifter om dig och din familj, hur din boendesituation ser ut och om du har några barn. Här finns också frågor om du har någon erfarenhet av barn eller ungdomar och vilken typ av uppdrag du tror skulle passa bäst för er familj. När Familjehemsresursen har fått in din familjs intresseanmälan kontaktar de er.

Vid frågor

Familjehemsresursens e-postadress är familjehemsresursen@rjl.se och servicetelefon 010-241 54 44 .

Intresseanmälan

Intresseanmälan till Familjehemsresursen om att bli familjehem.

Kurs "Ett hem att växa i"

Alla familjehem får gå Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i". Här får ni som familjehem möjlighet att fördjupa era kunskaper om uppdraget att vara familjehem. På utbildningen får ni besök av inspirerande föreläsare och det finns också tid för reflektion. Här får ni också lära känna andra familjer som gått in i familjehemsuppdrag.

Familjehemsresursen erbjuder tillfällen för fortbildning under året där aktuella ämnen lyfts. Detta är inspirerande kvällar, som både ger ny kunskap och är en viktig mötesplats för familjehemmen.