Gnosjö kommun logotype
Äldre par som går på en asfalterad gångväg.

Vaccinera dig mot covid-19 om du är äldre

Senast uppdaterad 19 april 2024

Enligt Folkhälsomyndigheten är det fortfarande av stor vikt att äldre och riskgrupper vaccinerar sig mot covid-19. Har man haft sjukdomen har man troligtvis ett skydd över våren och sommaren.

Enligt Region Jönköping har vaccinationerna mot covid-19 minskat även bland de grupper där det är fortsatt ordination. Många äldre tycker att de har vaccinerat sig tillräckligt. Men tyvärr så är covid-19 ett virus som är allvarligt för den som är äldre. Många blir svårare sjuka och får allvarliga komplikationer. Det är alltså inte ännu dags att avstå påfyllnadsdoser.

Är du äldre bör du vaccinera dig!

För dig, som är 80 år eller äldre, rekommenderas en dos under våren 2024. För dig, som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från exempelvis hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande, rekommenderas också att ta en dos under våren 2024.

Om du endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår du inte i målgruppen för vaccinrekommendation.

Om du vaccinerade dig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har du ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. Du kan vänta att ta en ny dos till hösten.

Har du nedsatt immunförsvar avgör din läkare om vaccinering

Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Eftersom patientgruppen är bred avgör den behandlande läkaren behovet av vaccination.


De flesta med någon form av immunnedsättning ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. Har du allvarlig immunbrist så kan du behöva tätare vaccindoser. I vissa fall vara lämpligt om du har allvarlig immunbrist att följa rekommendationerna som gäller för de äldre än 80 år. Vaccinationen behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar din övriga behandling.

I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist.

Är du gravid bör du vaccinera dig

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan, men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare. Hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Män har ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Studier visar att risken för postcovid ökar vid högt blodtryck

De vanligaste symtomen vid postcovid är andningssvårigheter, sjukdomskänsla, trötthet och onormala resultat från lungundersökningar. Sårbarheten är högre hos de som har högt blodtryck för att få postcovid. Därför kan det vara av extra stor vikt att man vaccinerar sig mot covid-19 om man lider av detta.

Blodtrycksmätare som visar högt blodtryck.