Gnosjö kommun logotype

Kalkning av sjöar och våtmarker
börjar lördagen den 13 april

Kalken sprids med helikopter och båt och det kan därför bli en del buller under helgen. Eventuellt kan arbetet pågå några dagar in på nästa vecka också.

Varför gör vi detta?

Kalkning av våra sjöar och våtmarker sker varje år för att förhindra försurning, som kan ha negativ inverkan på det djur- och växtliv. Det är företaget Movab AB som utför kalkningen på uppdrag av Gnosjö kommun.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar kring kalkningen av våra sjöar och vattendrag kan du höra av dig till Gnosjö kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektör Joanna Zawodzinska på telefon 0370-33 10 70.