Gnosjö kommun logotype

Övning av värdlandsstöd från april till juni i vårt län

Senast uppdaterad 10 april 2024

Om du bor nära flygfältet i Hagshult kommer du att märka den pågående militärövningen. Det är Natos övning Steadfast Defender, planerad sedan fem år tillbaka, som pågår.

Jan Bohman och Lars-Åke Ståhl från Militärregion Syd informerade i mars i Skillingaryd om militärövningen, som pågår just nu i Europa. Övningen heter Steadfast Defender och innebär egentligen 18 olika i 32 Natoanslutna länder med 90 000 deltagare i Europa.

Militärövningen är till för att öka Natos förmåga att förflytta förband från väst till öst. Allmänheten kommer inte att märka av detta så mycket. Det kommer att synas uniformsklädd personal som inte talar svenska kring Skillingaryd och Jönköping. Detta handlar om övning och är inte i skarpt läge förutom att det kommer att skjutas skarpt på skjutfältet i Skillingaryd. Förra året pågick militärövningen Aurora på liknande sätt. Övningen har inte tillkommit på grund av Sveriges nya medlemskap i Nato och inte heller för att vi har krig på nära håll.

Fokus på förflyttning av materiel med flyg och helikopter

I januari startade övningen i Norge med 20 000 deltagare från 14 länder. Sen fortsätter övningen i Baltikum och i maj är det dags för oss. Själva staben kommer att sitta i Skillingaryd. Årets övning kommer att fokusera på förflyttning av materiel och trupper framför allt via flyg och helikoptrar. Därför kommer inte vägnätet drabbas särskilt mycket. För vår del handlar det mycket om att träna på ”värdlandsstöd” enligt Nato-artikel 3 och 5, som bland annat handlar om en för alla, alla för en. Värdlandsstöd är både civilt och militärt, exempelvis kan andra länder komma till undsättning vid skogsbränder och liknande. Då hanteras detta av MSB, Länsstyrelserna, kommunerna och försvaret.

Många militära transporter från 16 april

Under övningen kommer det att fällas fallskärmssoldater samtidigt i Hagshult, på Jönköpings flygplats och i Norra Makedonien. Personalen kommer från Italien och Kanada. Swift Respons 24 fokuserar på luftburna styrkors förmåga. Förband från USA, Ungern, Italien och Spanien deltar med start 16 april. Det kommer vara mycket militära transporter mellan Hagshult, Skillingaryd och Jönköping. 500 man kommer att förflyttas varannan dag med helikopter.

Detta kommer att påverka gårdar med djur, hästar, strutsar och liknande. Information kommer därför att gå ut till djurägare i trakten.

Skarp ammunition från 5 till 13 maj

Den 5 till 13 maj, mellan klockan 8 och 23, kommer det att vara skjutning i Skillingaryd med skarp ammunition. Detta kommer att höras mycket. Information går ut till media och områden som berörs avlyses i förväg.

Spring Strike pågår mellan 1 och 13 maj. Då övar försvarsmakten och detaljer kring detta delges inte. Men transporterna bedöms inte påverka särskilt mycket.

Tipslinjen till försvarsmakten

Om man vill tipsa om något som inte verkar ”normalt” så finns tipslinjen på www.forvarsmakten.se, den har upprättats permanent. Så fort du upptäcker något rapporterar du detta till tipslinjen, via ett SMS eller MMS eller e-posta. Numret går inte att ringa till, enbart SMS, MMS

SMS/MMS: 070 90 32 94 851
E-post: mrs-sakerhetstjanst@mil.se

Om möjligt berätta

  • Vad som hänt
  • Var har det hänt
  • När, datum och klockslag
  • Om du själv har sett eller hört vad som hänt, eller om du har hört det från någon annan
  • Om möjligt ta ett foto, eller filma

Vid frågor kring övningen

Har du frågor kring övningarna kan du kontakta kommunikationsansvarig Joakim Elovsson via e-postadress: ast-komm@mil.se