Gnosjö kommun logotype

Sandra vill ha utmaningar och se saker hända

Sandra Runesson, 39 år, är enhetschef för barn och unga och myndighet och social välfärd sen i januari månad. Hon jobbade som enhetschef inom funktionshinderomsorgen innan hon tillträdde sin nuvarande tjänst.

Har du alltid strävat efter att bli chef?

– Nej, jag har absolut inte alltid velat bli chef och det är ingenting som jag egentligen har strävat efter.

När jag arbetade på Gislaveds kommun blev jag tillfrågad om att bli gruppledare inom barn och unga. Då tänkte jag att jag kan ju alltid prova på en mer ledande befattning. På det stora hela fungerade det bra och jag kände att jag gjorde ett bra jobb och fick bra feedback, det var en lärorik tid.

När sedan en medarbetare uttryckte att denne gärna hade sett mig som enhetschef, kände jag mig redo att våga ta steget.

Anledningen att jag sökte tjänsten här är att jag jobbat länge inom myndighetsutövning och ville byta område. Först blev det LSS, som ligger mig varmt om hjärtat, sen kände jag att det är barn och unga som jag brinner för. Jag vill ha utmaningar där jag kan få saker att hända, vill göra skillnad och drivs av att se resultat.

Vad tycker du om att det finns så många kvinnliga chefer på vår kommun?

– Det är lite häftigt att vi har så många kvinnliga chefer utifrån hur statistiken ser ut nationellt.

Hur är det att vara ung kvinna och chef?

– Jag kan ibland uppleva att det generellt är tufft att vara en ung kvinnlig chef, sett till samhällsstrukturen. Det ställs högre krav, man kan bli mer ifrågasatt, mer granskad och får lära sig att tala och argumentera för sin sak på ett annat sätt än vad män kanske har. Det är synd för vi kvinnor har mycket att tillföra i dialogen, men jag är övertygad om att vi kommer att få fler kvinnliga chefer framöver sett till hela Sverige. Mångfald i alla avseenden är oerhört viktigt. I Gnosjö känner jag att vi har ett starkt stöd från de närmaste kollegorna och vår ledning.

Har du något råd du vill ge till yngre kvinnor?

– Mitt råd till andra unga kvinnor är att våga ta steget att söka chefsjobb. Och så är det oerhört viktigt att kvinnliga ledare fungerar som förebilder, delar med sig av sin kunskap och uppmuntrar andra kvinnor att våga bli ledare.

Myndighet och Social välfärd

Myndighet och Social välfärd är en del av socialförvaltningen. Här finns all myndighetsutövning inom förvaltningen. Inom Barn och Unga arbetar socialsekreterare och socialassistent i nära samverkan. Man handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av unga (LVU), samt utreder familjehem och följer upp barn som är placerade utanför det egna hemmet. Som socialsekreterare utreder man, analyserar, lägger fram förslag för beslut, fattar beslut och följer upp.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och ser kontinuerligt över vårt kvalitetsarbete. Vi värderar samarbete högt och samverkar både internt inom kommunen, samt med till exempel hälso-/sjukvård och andra kommuner.