Gnosjö kommun logotype

Snällhet är bra enligt Henrietta

Henrietta Isaksson, 40, är samhällsbyggnadschef sedan 2016. Hon började i Gnosjö kommun direkt efter studierna på Blekinge Tekniska Högskola där hon studerade fysisk planering.

– Jag var 32 år när jag blev chef. Jag hade varit planarkitekt här i sju år. Efter mina studier sökte jag hejvilt, Gnosjö, Oskarshamn och Strömstad. Och så blev jag erbjuden en tjänst här. Det var en slump. Men jag kände direkt att gänget här var så himla mysigt.

Hur kom det sig att du blev chef?

– Förvaltningschefen skulle sluta och då blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att vara tillförordnad chef under ett halvår. Då tackade jag nej. Jag hade fått nytt jobb i Värnamo och skulle flytta. Mina barn är för små och det är för långt att pendla, tänkte jag. Men då började mina kollegor att övertala mig om att söka chefstjänsten. Då blev jag lite sugen på att testa. Jag kände att det var en möjlighet. Det har aldrig varit ett mål att bli chef. Jag har alltid tänkt att jag är för snäll, men nu tror jag att det är bra. Man kan leda fast att man gör det på ett mjukt sätt. Bilden av den stereotypa chefen har förändrats.

Hur var det att bli chef över sina kollegor?

– Här har alla sitt eget arbetsområde. Jag är inte expert på mina medarbetares område. De arbetar självständigt och har mitt förtroende. Behöver de stöttning kommer de till mig så pratar vi. Får de veta att jag tycker att det de tänker göra låter bra, så vet de att de har okej från mig. Det var naturligtvis en omställning att gå från att vara en i gänget. Man tar ju en ny roll när man blir chef. Men jag har hela tiden känt mig uppskattad och känt mig stöttad. Ju mer erfarenhet jag fått ju tryggare har jag blivit i min roll. Sen har jag alltid kunnat fråga andra chefer i kommunledningen. När Anna Engström började som kommundirektör var det nästan bara äldre män i kommunledningen, idag är det tvärtom unga kvinnor. I stora delar av kommunsverige har det svängt. Idag är det nog mer kvinnlig dominans i offentlig verksamhet.

Trivs du med att vara chef?

– Jag tycker att det är jättekul. Man har överblicken och får vara med i helheten. Jag får stötta och coacha andra och se andra utvecklas!

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklar Gnosjö kommun till en bra plats för människor och företag att etablera sig och växa. Det gör vi genom en hållbar samhällsplanering och utveckling av nya bostads-, verksamhets-, och naturområden, förebyggande arbete liksom prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.