Gnosjö kommun logotype

Camilla tycker att dialogen är a och o

Camilla Sjölund, 36 år, är enhetschef över öppenvården sen snart två år tillbaka. Hon kommer ursprungligen från Hudiksvall och studerade till socialpedagog vid Högskolan i Väst.

Camilla började först som gruppledare på öppenvården, men ganska snart efter att hon startat kom en omorganisation. Då sökte hon tjänsten som enhetschef och fick den.

Har du alltid tänkt att du skulle bli chef?

– Jag hade väl aldrig tänkt att jag skulle bli chef. Jag hade tidigare arbetat inom behandlingsarbete i nästan tio år. Att arbeta med människor är något jag vetat hela tiden att jag vill arbeta med, och det har utvecklats genom åren på olika sätt. Att bli chef har varit ett helt nytt kapitel i mitt liv. Chefskapet är en helt ny roll med ansvarsområden inom arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Något som har varit utvecklande för mig och gett mig nya kunskaper. Det finns fortfarande mycket att lära.

Har du fått stöd i din nya roll?

– Jag har fått ett fantastiskt stöd av min chef Maria Svensson. Det märks att hon varit chef länge och är trygg i sin roll. Ibland måste man ta beslut som inte är så enkla. Då är det underbart att det finns någon som kan vägleda och stötta i det tankar och funderingar som finns. Även mina chefskollegor har varit guld värda. Jag känner att jag tillhör ett fint team här i Gnosjö kommun. Tacksam över den förståelse som jag också känner från mina medarbetare att jag är ny i rollen och inte alltid har alla svar.

Har det varit svårt att hantera den ekonomiska situationen?

– Ekonomin är ett ämne jag tänker mycket på. Den ser inte så ljust ut just nu. Jag brinner för mina medarbetare och även om det är svåra tider, funderar jag mycket på hur man kan visa uppskattning och skapa goda förutsättningar även med små medel. Inte alltid enkelt då de kräver en del prioriteringar som inte alltid är så roliga att göra. Jag försöker måna om att de ska vilja vara kvar, alla behövs och våra medarbetare är så viktiga. Utan dem fungerar inte verksamheten.

Det är en balansgång i ekonomifrågorna. Jag har stor respekt för att vi hanterar skattemedel, man måste tänka klokt. Öppenvården finns för många individer, alla har det inte så lätt. Exempelvis tror jag mycket på att kunna erbjuda en kopp kaffe eller en fika. De kan betyda mycket för att man ska känna sig välkomnad. Det är så man bygger relationer. Jag vill bibehålla en god kvalitet, även om vi ska ha en budget i balans.

Öppenvården står inför utmaningar framöver som inte är helt enkla att nå upp till. Därför behöver vi hålla i och hålla ut. Och tänka att det kommer inte alltid vara så här. När vi tagit oss genom dessa tider och kommit ut på andra sidan, så hoppas jag att öppenvården kan få utvecklats och formas på lite andra sätt. Få mer resurser för att möta det utmaningar vi står inför.

Hur är det att vara en ung chef?

– Jag har blivit väldigt fint bemött av mina medarbetare, vilket jag är väldigt tacksam över. Jag har två som är yngre än mig, resten är äldre. Har inte reflekterat så mycket över åldersskillnader för det har inte känts konstigt för mig. Jag tänker att det viktigaste är att ha dialoger. Man kan se på saker på olika sätt. Det är okej att tycka och tänka olika. Sen får vi utvärdera våra beslut. Jag tänker att jag är ganska prestigelös, och tänker att om ett sätt inte funkar, då ändrar vi och testar igen.

Hur tänker du att en bra chef ska vara?

– Jag tror att det är viktigt att vara inlyssnande och ta till sig andras synpunkter. Ibland kan man behöva ta beslut snabbt. Det bästa är att lyssna, att se medarbetarna och vara öppen för förslag. Jag är ju behandlare i botten, men det var några år sedan jag arbetade med det. Så måste jag lita på mina personal, jag kan inte styra på detaljnivå, saker har förändrats sedan jag själv arbetade med behandling.

Hur ser framtiden ut för öppenvården?

– Det finns många planer för öppenvården men bland annat kommer vi att byta namn till öppenvården Hjulius. Namnet ska stavas med Hj för att knyta an till bland annat vattenhjulet, som är en symbol för Gnosjö. Namnförslaget kom från medarbetare och jag tänker att det blir ett personligare namn för vår verksamhet med. Framåt kommer vi också att jobba mer med att informera om det stöd som finns att få för kommuninvånarna hos vår öppenvård.

Öppenvården

Öppenvården är en verksamhet som finns till för barn, ungdomar och vuxna. Här arbetar fältsekreterare, behandlare och boendestödjare. Det stöd som erbjuds, är bland annat enskilda samtal, familjesamtal, behandling för att hantera sina känslor.

Öppenvården erbjuder också stöd och behandling vid användning av alkohol, narkotika, samt spel om pengar.

Ett förebyggande arbete för att främja hälsan hos kommuninvånarna sker genom att arbeta förebyggande, uppsökande och genom att sprida kunskap inom olika ämnen.