Gnosjö kommun logotype

Medborgarlöftet - ett samarbete mellan polis och kommun

Kommunen och polisen ger varje år ett gemensamt medborgarlöfte. Syftet med medborgarlöfte är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att polis och kommun genomför aktiviteter som de lovat.

Lokalpolisområdeschef Anders Sund och kommunalråd Kristine Hästmark skrev under onsdagen på medborgarlöftet för att gemensamt kunna öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Forskning visar att god samverkan mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till positiva effekter på upplevd trygghet, och kan också leda till minskad brottslighet.

– Vissa områden blir vi bättre om vi samarbetar, Kommunen har vissa verktyg, polisen har andra, gemensamma uppdrag där vi kan påverka. Det är bättre att samarbeta än att jobba var för sig, säger Anders Sund.

Fokusområden för 2024

Det första området är att tidigt upptäcka unga personer som riskerar att hamna i missbruk. Skola och civilsamhälle samverkar för att arbeta förebyggande och individuellt.

Relaterat till det första fokusområdet är arbetet med att försöka förhindra rekrytering av unga till kriminella miljöer. Genom samverkan mellan kommun och polis kan rätt insatser sättas in vid rätt tidpunkt.

Bedrägeribrott ökar kraftigt i Sverige, även i Gnosjö kommun. Särskilt äldre är utsatta. Ett viktigt arbete för att motverka detta är informationsinsatser till allmänheten.

Mer information

Mer information om medborgarlöftet och om uppföljningen av arbetet kan du följa på polisens hemsida, polisen.se