Gnosjö kommun logotype

Anna är van att ta ansvar

Anna Andersson är verksamhetschef inom äldreomsorgen. Idag är hon 34, men redan som 22-åring var hon enhetschef inom LSS. Idag har Anna arbetat hela tolv år i kommunen, trots sina unga år. Hon kommer från början från Bredaryd, där hon är uppväxt på en gård med djur.

– Det var inte en given plan att jag skulle bli chef. Jag var kanske lite orädd i tjugoårsåldern. Nu tänker jag mer på vilket ansvar jag har. Men jag är uppväxt på gården med att ta hand om djuren och hästarna. Det har gett mig trygghet och stadga. Jag tycker om att ta mycket ansvar. Det är alltid roligt att gå till jobbet och jag tycker om att vara med och påverka.

Vad är viktigast när man är chef?

– Som chef tycker jag att det är viktigt att vara närvarande, att finnas där, att vara tydlig både med krav och förväntan, och att lyssna in. Vi behöver hitta en väg tillsammans för att nå resultatet vi vill ha med kvalitet i verksamheterna.

Kommunen står inför en svår ekonomisk situation, vad känner du inför det?

– För att klara vårt läge behöver vi gå samman och hjälpas åt, det är en jätteutmaning. Men samtidigt är det spännande med processen vi är i gång med. Vi kan säkert göra mycket på ett effektivare sätt och samtidigt upprätthålla en god kvalitet.

Anna har det övergripande ansvaret för äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, samt socialförvaltningens administration i vår kommun.